Er heerst veel onduidelijkheid op het gebied van hoge zichtbaarheids werkkleding, zoals de verschillende klassen, maar ook over de aanvullende Rijkswaterstaat (RWS) eisen. Eén van de redenen hiervoor is dat er online weinig laagdrempelige informatie over dit onderwerp te vinden is. Veel bedrijven zijn dus simpelweg niet genoeg geïnformeerd over de regels. Met diverse blogs willen wij je hier voldoende over informeren, en ervoor zorgen dat iedereen veilig en volgens de regels zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Welke normeringen & klassen zijn er?
Werkkleding en werkschoenen kunnen aan talloze normeringen en eisen voldoen. Voor hoge zichtbaarheids werkkleding is dit niet anders. De Europees gestelde normering voor hoge zichtbaarheids kleding heet de EN ISO 20471 en bestaat uit drie verschillende klassen. De oppervlakte van de reflectiestrepen en het fluorescerend oranje/geel bepaalt in welke klasse een kledingstuk valt. Zo valt een shirt doorgaans in klasse 2 en een jas in klasse 3. Dit is een simpel voorbeeld maar is niet altijd het geval.

Aanvullende eisen vanuit Rijkswaterstaat
De EN ISO 20471 is een minimaal gestelde norm. Hierdoor heeft Rijkswaterstaat besloten dat langs rijks- (A & N wegen) en langs spoorwegen de werkkleding aan de aanvullende eis van Rijkswaterstaat verplicht is. Deze eis valt boven op de Europees gestelde norm EN ISO 20471. De hoge zichtbaarheidskleding die voldoet aan de RWS eis, noemen ze dan ook wel RWS kleding. Met de juiste combinatie van RWS kleding is het dus toegestaan om werkzaamheden langs of op rijks- en/of spoorwegen uit te voeren. 

Wat houdt de aanvullende RWS eis precies in?
Het doel van Rijkswaterstaat is om de zichtbaarheid van de weg- en spoorwerkers te verhogen. Dit doen ze aan de hand van een aantal toevoegingen. Zo zijn er extra reflectie strepen toegevoegd aan de hoge zichtbaarheids werkkleding. Voor uniformiteit heeft Rijkswaterstaat er ook voor gekozen dat vanaf 1 juli 2019 zowel spoor- als wegwerkers fluorescerend oranje moeten dragen. Dit in plaats van het eerder verplichte fluorescerend geel voor spoorwerkers. 

Wat is exact het verschil tussen een kledingstuk die voldoet aan de RWS eisen en een kledingstuk die alleen EN ISO 20471 genormeerd is? Hieronder een aantal van de belangrijkste aanpassingen: 

– De reflecterende strepen moeten de vorm van een “H” hebben
– De verticale strepen van de “H” moeten doorlopen over de schouders
– Verticale streep op de mouwen
– Verticale streep op de broekspijpen

Hieronder een duidelijk voorbeeld van een EN ISO 20471 genormeerd kledingstuk en een kledingstuk die ook aan de RWS eisen voldoet. Let vooral op de “H” vorm die word gecreëerd door de doorlopende lijn. Op de broek is de verticaal lopende streep op de broekspijp kenmerkend voor de aanvullende RWS eisen. 

Het komt er dus eigenlijk op neer dat zodra je aan rijks- en of spoorwegen werkt, de RWS eis verplicht is.